Μουσικοκινητική αγωγή και σχεδιασμός

Η μουσικοκινητική αγωγή απευθύνεται σε παιδιά, αγόρια και κορίτσια από τριών και πάνω. Η προσέγγιση γίνεται μέσα από ομαδικά και δημιουργικά μαθήματα που σκοπό έχουν τη δημιουργία ευχάριστων συναισθημάτων. Η μουσική και η κίνηση συνδυάζονται με το λόγο και γίνονται τα εργαλεία που βοηθούν το παιδί να εκφράζει τα συναισθήματά του μέσα από το παιχνίδι.

Με τη χρήση μικρών μουσικών κρουστών οργάνων, το παιδί έρχεται σε επαφή βιωματικά με τα βασικά χαρακτηριστικά της μουσικής, όπως το ρυθμό, την ένταση και τη διάρκεια των ήχων. Με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μαθαίνει να αντιδρά και να εκφράζεται χρησιμοποιώντας τα μέσα που του παρέχονται. Μέσα από παιχνίδια εκμάθησης που περιλαμβάνουν το χορό, το παιδί ικανοποιεί την έμφυτη ροπή του προς την κίνηση, αποκτά σχέση με το σώμα του και συνειδητοποιεί πώς η ίδια του η παρουσία σχετίζεται με το χώρο και το χρόνο.

Χάρη στα δημιουργικά αυτά μαθήματα, το παιδί με όχημα το παιχνίδι, ανακαλύπτει τρόπους να επικοινωνεί και να συνεργάζεται με τα υπόλοιπα παιδιά, αυτοσχεδιάζει και εκτονώνεται. Η κατευθυνόμενη αυτή ενασχόληση με απλές και διαδραστικές δραστηριότητες αυξάνει την ικανότητα συγκέντρωσης του παιδιού, προωθεί την αυτενέργεια και συντελεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, ενώ ενισχύει το αίσθημα της αυτοπεποίθησης.