Κλασικό Μπαλέτο

Κλασικό Μπαλέτο

Στη Σχολή διδάσκεται κλασικό μπαλέτο, με τις αρχές του συστήματος Vaganova σε συνδυασμό με τη μέθοδο του ελεύθερου μαθήματος, οπότε οι μαθητές εξασκούνται με στόχο την ανάπτυξη της χορευτικής και της μουσικής αντίληψης, σε αντιδιαστολή με απομνημόνευση χορευτικών ασκήσεων και μόνο.

Η εξέλιξη των μαθητών περιλαμβάνει επίσης διδασκαλία en pointe, στο κατάλληλο επίπεδο και οι μαθητές εφόσον το επιθυμούν, θα είνσι σε θέση να προετοιμαστούν για τις κατακτήριες εξετάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού σε επαγγελματικό επίπεδο.