_pagetitleh

Το μάθημα του σύγχρονου χορού στηρίζεται στη μελέτη και την κατασκευή (ανατομία) του ανθρώπινου σώματος έτσι ώστε σταδιακά να αυξάνεται η αντίληψη της δομής και της λειτουργίας του. Είναι επηρεασμένο από τεχνικές και μεθόδους όπως Limon τεχνική (χρήση της ενέργειας σε σχέση με την βαρύτητα) Release technique (έμφαση στην αναπνοή και στην χαλάρωση, η ομαλή ροή της ενέργειας δημιουργεί εύκολες και γρήγορες μετακινήσεις στον χώρο) και Αυτοσχεδιασμό (ανάπτυξη προσωπικής επιλογής της κίνησης μέσα από δοσμένο υλικό) Partnering (ανάπτυξη εμπιστοσύνης και συνεργασίας δουλεύοντας σε ζευγάρια ). Το μάθημα στοχεύει στην επικοινωνία, στην έκφραση, την κατανόηση, την αποδοχή την ευγενή άμιλλα και την συνεργασία των ατόμων. Το μάθημα απευθύνεται σε όποιον επιθυμεί να εκφραστεί με το σώμα του και πάνω στις δικές του ανατομικές ιδιαιτερότητες. Αναγνωρίζοντας την σχέση εαυτού, χώρου, χρόνου και συνύπαρξης με τους άλλους...

Στο πρώτο μέρος του μαθήματος δίνεται έμφαση στο πάτωμα με μια σειρά από ασκήσεις που στόχο έχουν , να ενδυναμωθεί το κέντρο του σώματος, να αυξηθεί η ελαστικότητα της σπονδυλικής στήλης και με την χρήση της αναπνοής να μάθει το σώμα να κινείται εύκολα από, και προς αυτό, με ιδιαίτερη σημασία στην ροή της ενέργειας. Το σώμα συνεργάζεται με το πάτωμα, είτε αντιστέκεται, είτε συμφιλιώνεται σε αυτό, ενισχύοντας διαφορετικές ποιότητες κίνησης (ταχύτητα, δυναμική, ακρίβεια κλπ.). Κινητικά θέματα όπως κάμψη-έκταση, σύσπαση-χαλάρωση, πέσιμο, στρέψη, αιώρηση, κίνηση ελεγχόμενη ή εκτός ελέγχου, χώρος και χρόνος, μουσικότητα και ρυθμός, έρχονται να εξελίξουν την κίνηση σταδιακά στο χώρο, με διαδοχικές αλλαγές επιπέδων, και μέσω κινητικών συνδυασμών το σώμα οργανώνεται και αναπτύσσει προθυμία για ρίσκο, γνώση της βαρύτητας, της διαχείρισης της ροής της ενέργειας, του ρυθμού, της αντοχής, μυϊκό έλεγχο και ευλυγισία, Εξερεύνηση δυνατοτήτων σώματος.

Λαμβάνουμε παραμέτρους όπως: Η χρήση του βάρους, η δυναμική αλλαγή του σώματος σε διαφορετικές συνθήκες και οι αντιθέσεις. Στο τέλος δημιουργείται μία κινητική φράση, μέσα από την οποία οδηγούμαστε σε πιο αυτοσχεδιαστικούς κινητικά δρόμους, όπου αναπτύσσεται πια η προσωπική επιλογή στην κίνηση και η ελευθερία της δημιουργικής επιλογής  σε ένα ασφαλές πεδίο δράσης, Ο χώρος, ο χρόνος και το σώμα γίνονται εργαλεία επικοινωνίας και συνδιαλλαγής τόσο με τον εαυτό μας όσο και με τους άλλους. Κινούμαστε στο χώρο χαλαρά, δημιουργικά και ανοιχτά… σε ένα πεδίο πολλαπλών αλλά αυθεντικών επιλογών…

Σύγχρονος Χορός για ενήλικες

Το μάθημα σύγχρονου χορού ενηλίκων απευθύνεται σε μαθητές, οι οποίοι μη έχοντας απαραίτητα γνώσεις χορού, επιθυμούν να γυμναστούν αποκτώντας παράλληλα αρμονία κινήσεων σε συνδυασμό με την αντίληψη της μουσικής.
Η ένταξη σε μία τάξη χορού συνεπάγεται προσωπική σχέση με το δάσκαλο, τους συμμαθητές και πρόοδο στο βαθμό που ο μαθητής επιθυμεί.
Το μάθημα περιλαμβάνει τη διδασκαλία των βασικών αρχών του χορού, της σωστής στάσης του σώματος, ασκήσεις ενδυνάμωσης στο πάτωμα για τη σωστή αίσθηση ευθυγράμμισης του κορμού, ασκήσεις στο κέντρο για την κατανόηση του άξονα ισορροπίας του σώματος και για το συντονισμό των κινήσεων, που με τη συνοδεία μουσικής οδηγεί τον μαθητή στην εκμάθηση χορευτικών συνδυασμών στο χώρο, με αυξανόμενο επίπεδο δυσκολίας και δεξιοτεχνίας.

Η διαδικασία αυτή προσφέρει όφελος σωματικό και πνευματικό καθώς συνδράμει στην ευαισθητοποίηση των ενηλίκων μαθητών και καλλιεργεί την εκτίμηση της Τέχνης του Χορού που εκτός από διασκέδαση είναι ποιοτική μορφή έκφρασης.