Θεραπευτικός χορός

Η ανάγκη του ανθρώπου να χορέψει, να εκφραστεί μέσω της κίνησης, της γλώσσας του σώματος, προυπάρχει όλων των αναγνωρισμένων σύγχρονων τεχνικών χορού, είναι έμφυτη, συνυφασμένη με την ζωή του ανθρώπου σε όλες τις εποχές και τους λαούς. Είναι γνωστό ότι στις πρωτόγονες κοινωνίες ο Χορός εξυπηρετούσε πρωτίστως ατομικούς και συλλογικούς θεραπευτικούς σκοπούς.

Ο Χορός έχει το προνόμιο να ενεργοποιεί όλες τις υποστάσεις του ανθρώπου και να τις συνδέει έμπρακτα σε μία άρρηκτη ενότητα. Αποτελεί μία ολιστική προσέγγιση συντήρησης της υγείας, πρόληψης κι αυτοβελτίωσης τόσο για το Σώμα , όσο και για την Ψυχή μέσω της κάθαρσης (εκτόνωσης, έκφρασης συναισθημάτων) και για το Πνεύμα, καθώς αποτελεί μία μορφή ενεργητικού διαλογισμού που αδειάζει τον Νού από τις ψυχοφθόρες σκέψεις της καθημερινότητας και ταυτόχρονα επιδιώκει το Ωραίο. Ο Χορός είναι τρόπος ζωής, ύπαρξης, κατάλληλος για όλους ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, σωματική κατασκευή, κοινωνική προέλευση, είναι η γλώσσα του Σώματος που εκφράζει ταυτόχρονα την Ψυχή και το Πνεύμα, μία γλώσσα που λέει πάντα αλήθεια.

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.