Οι άνθρωποι της Σχολής

Στα πάνω από 40 χρόνια της, η Σχολή Χορού Έλλης Παρασκευά έχει συνεργαστεί με δεκάδες διακεκριμένους χορογράφους, χορευτές και παιδαγωγούς: